ระบบสมาชิก
Username :
Passwod :

เทศบาล เมืองสิงห์บุรี ยินดีต้อนรับ
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หน่วยงาน: อบต.ทับยา
ประมูลจ้างก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้   ด้วยเทสาลตำบลอินทร์บุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ [ ขนาดไฟล์ : 39.84 KB ]
โดย: อบต.ทับยา
วันที่ 07 มี.ค. 51

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ท้องถิ่นสิงห์บุรี : การขยายแวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ดู:18) (วันที่:30 มี.ค. 58)
ท้องถิ่นสิงห์บุรี : อบต.ท่างาม ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดกลาง บ้านบางตาโฉม ม.8 (ดู:22) (วันที่:27 มี.ค. 58)
ท้องถิ่นสิงห์บุรี : อบต.ท่างาม ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดกลาง บ้านหัวดง ม.10 (ดู:24) (วันที่:27 มี.ค. 58)
ท้องถิ่นสิงห์บุรี : (ต่อ) อบต.ท่าข้าม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโพธิ์ศรี-โพชนไก่ (เลียบแม่น้ำน้อย) ม.7 (ดู:21) (วันที่:26 มี.ค. 58)
ท้องถิ่นสิงห์บุรี : อบต.ท่าข้าม ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ศพด.ต.ท่าข้าม (ดู:6) (วันที่:26 มี.ค. 58)